Tamara Živković Ivanović, prof. logoped
pošalji e-mail
trenutna lokacija: Početna » Autori

Tamara Živković Ivanović, prof. logoped

Rođena 1975. godine. Završila Gimnaziju te se 1997. godine upisuje na Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Logopedija. Na prethodno navedenom fakultetu diplomirala je 2001. godine.


U svibnju 2002. kao logoped, zapošljava se u Fonijatrijskom centru ORL Klinike Šalata, KBC-u Zagreb. Područje njenog djelovanja je glasovna rehabilitacija, a najuže  područje, u koje je uložila mnogo ljubavi i truda je rad sa laringektomiranim osobama. Tijekom osmogodišnjeg staža u Fonijatrijskom centru ORL Klinike Šalata, aktivnim učešćem sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih kongresa i stručnih simpozija.


Od 2002. godine aktivno je uključena u rad  “Kluba laringektomiranih osoba” u Zagrebu. Od 2005. godine voditelj je stručnog rehabilitacijskog tima Zagrebačkog kluba laringektomiranih, te voditelj godišnjih seminara nadomjesnog govora H.Z.L. u Thalassotherapiji u Crikvenici. Od 2006. god. vodi projekt alaringealnog pjevanja.

povratak na vrh PDF Verzija za ispis

Svi članci
Tamara Živković Ivanović, prof. logoped
Aktivnosti zbora Optimisti
Trijumf Optimista
Mogućnosti oporavka
Logopedska rehabilitacija
Svi autori
Ljiljana Vrcić-Kiseljak, mr
Miloš Manestar, prim. dr. med.
prof.dr.sc. Davor Vagić dr.m
Prof.dr.sc. Mirko Ivkić, dr.
Tamara Živković Ivanović, prof. logoped
Zoran Čeliković

design: expositus