Ispis stranice Zatvori prozor

MI SMO
Hrvatska zajednica
laringektomiranih osoba


To je udruga za samopomoć, koja okuplja osobe koji su laringektomirani, njihove podupiratelje, članove obitelji i prijatelje.


1.Tko su laringektomirani?
Laringektomirani su osobe koje su operacijom, uglavnom zbog raka grla, izgubili svoj prirodni način govora. Nisu nijemi, a većina laringektomiranih se zahvaljujući usvajanju nadomjesnog govora može kvalitetno sporazumjevati sa okolinom.

Postoje tri načina nadomjesnog govora:
  1. Ezofagealni govor
  2. Govor nakon ugradnje govorne proteze.
  3. Govor pomoću elektronskog pomagala (elektrolarinx).2. Što želimo?
Želimo prenositi i svjedočiti o našem iskustvu oboljelima od raka grla, kao i njhovim obiteljima i drugima koji su ugroženi, po mogućnosti već i prije operacije.
Obavještavati javnost o našem posebnim potrebama putem predavanja u školama, dobrovoljnim udrugama i zdravstvenim obrazovnim i drugim ustanovama i sl. Također i preko Interneta.3. Kako pomažemo?
Osim poukom i savjetima iz vlastitiog iskustva pomažemo i neophodno potrebnim pomagalima za zaštitui njegu, te održavanje traheostome. Sastajemo se kao izravno pogođeni članovi i obitelji, te istomišljenici u kulturnim događanjima, društvenim susretima i priredbama. Posjećujemo novooperirane u bolnicama prije i poslije operacije.

Pokazujemo zorno na tim susretima da se i bez grkljana može kvalitetno i sretno živjeti. Organiziramo seminare i tečajeve koji laringektomiranima podižu kvalitet života, npr. usavršavanje nadomjesnog govora, pjevanje, plivanje, računalno opismenjavanje, razna predavanja. Izdajemo priručnike i propagandni materijal o tumorima glave i vrata.


Ispis stranice Zatvori prozor